Dujofikacijos projektai

Įmonė yra pasirengusi tiekti suskystinas ir gamtines dujas ir įgyvendinti -užsakovų buitinių ir gamybinių objektų projektus.

  • Gamtinių dujų tiekimas: užtikriname dujų kiekius nepertraukiamam jų tiekimui.
  • Suskystintų naftos dujų tiekimas: įmonė yra pasirengusi nepertraukiamai tiekti propaną, butaną šių dujų mišinį gyvenamųjų ir gamybos objektų reikmėms aprūpinti.