Suskystintų naftos dujų tiekimas

  • Didemninė prekyba suskystintomis naftos dujomis
  • Mažmeninė prekyba suskystintomis naftos dujomis
  • Prekyba suskystintomis naftos dujomis autotrasportui
  • Prekyba suskystintomis naftos dujomis gyventojų namų šildymo reikmėms.

Dujų tiekimas vykdomas iš Telšių dujų pilstymo stoties autocisternų užpildymo -postų ir geležinkelio vagonų išpylimo -pripildymo įrenginių.

Licecijos, leidimai:
  • Leidimas suskystintų naftos dujų atleistų nuo akcizo mokesčio tiekimui Nr. DV/-T-067-1 8364.19558
  • Leidimas suskystintų naftos dujų mažmeniniai prekybai Nr.10 2007-04-04
  • Licencija suskystintų naftos dujų mažmeninei prekybai Nr.10 2007-04-17
  • Leidimas suskystintų naftos dujų mažmeniniai prekybai Nr.10 2007-04-17
  • Leidimas atleisti nuo akcizo mokesčio naftos dujų ir dujiniu angliavandenilių pardavimui, talpų užpildymui ir tiekimui Nr. DV/-T-066-18804.20094
  • Atestatas energetinių įrenginių suskystintų naftos dujų eksploatacijai Nr. N-0334